Pomóż sobie

Do?? przewrotny tytu? ?, nie do ko?ca.

Zastanów SI? przez chwile - marketing polega na Czym dobry. Marketing byl Ju? wielokrotnie opisywany przez Ró?nych Guru Liderów CZY blogerów, wiec ja Nie b?d? Tego powtarza?. Nie którzy Myš?a ZE, aby fajnie tak otrzymywa? Bonusy i zwiastuny Z Ró?nych firma, widac Jak to czasami w sieciach Na Przyk?ad I Troch? zazdro?cimy spo?eczno?ciowych Tym osob?. Dla Czego? Bo na Dostal, A nie nie ja. Ale nie nie wiemy ile on w?o?y? w do Czasu, pracy i pieni?dzy, ABY By? tam Gdzie jest. W obecnych czasach wiedza ta ?art na wyci?gni?cie R?KI, klikni?cie myszka. Ale wtedy zauwa?amy že trzeba zrobi?, aby, trzeba Mie? tamto, trzeba wiedziec Jak ja Gdzie szuka?. Trzeba w ko?cu miec grono znajomych - Klientów, poleconych, CZY JAK TAM nazwa? Ich. Czyli Ludzi. Bez innych Ludzi Nie ma marketingu. Tak Jak kino ma prawa bytu Nie bez Widzów. Zeby Byli widzowie Musi By? filmu. Im Lepszy LUB filmu JEGO promocja - Tym wi?cej Widzów. To Jest marketingu. ABY zarabia? na marketingu, Nie potrzebujemy obecnie magazynów, sprzedawców, powierzchni wystawienniczej. Nie musimy nawet By? w?a?cicielem danego produktu, ABY na Tym zarobi? dzieki marketingowi. Musimy Jedno, A powinni?my przynajmniej - powinni?my By? fer wobec w?a?ciciela firmy, Który daje nam mo?liwo?? zarobienia. Powinni?my By? fer wobec swoich Klientów i partnerów. Trzeba Mie? kontakt z ludzmi. Jedno z podstawowych Narz?dzi zrobi? prowadzenia Biznesu w internecie i nie tylko ?artem Program Pocztowy Który Bardzo Nam u?atwi komunikacj? Z klientami obecnymi oraz Z przysz?ymi. Druga DOSC istotn? rzecz? ?art sam produkt. Moim zdaniem programy partnerskie Najlepsze S? nie nie wymagaj?ce inwestycji od nas, A daj?ce mo?liwo?? zarobienia. Jak Na Przyk?ad Ten Który Nie do?? ?e za darmo, ale jeszcze dostajemy fundusze na inwestycje. Sami decydujemy kiedy i z kim pracujemy i w jaki sposób. A to  z kolei  wp?ywa na nasze zyski i sukcesy. Dzi?ki internetowi i przede Wszystkim dzi?ki sobie mo?emy wi?cej ni? nam si? wydaje. Trzeba tylko zrobi? ten Pierwszy Krok. Znajdz swoj? nisz? w marketingu i zacznij teraz, aby? za jaki? czas móg? sobie powiedzie?: Dobrze wtedy zrobi?em ?e pos?ucha?em rady, gdybym wtedy tego nie zrobi?, pewnie nie by? bym teraz tu gdzie jestem. Czego i Tobie ?ycz?. 

The show must go on

Do czego serdecznie zapraszam Tomasz Kuprewicz 

This article was published on 11.01.2016 by Tomasz Kuprewicz
Member comments:

No comments yet
Facebook comments:


Member Ad


OR
Member AdCopyright © 2015-2020 Gateway Solutions s.r.o.
SupportPrivacy PolicyAffiliate TermsTerms of UseTestimonials
Desktop / Tablet | Mobile